Harde Werk tecrübeli ekip arkadaşlarımızın katkılarıyla, macera parkları konusunda, güvenli, kaliteli ve yenilikçi işlerle sektöre hizmet sunmayı hedefleyen bir kuruluştur.

Harde Werk, doğal veya yapay ortamlarda macera parkı kurulumu, bakım-onarım ve danışmanlık konularında müşterilerimize hizmet sunmaktadır. 

Ekibimizle müşterinin talebini, ve hedef kitleyi analiz edip, güncel uygulamalarla en uygun çözümü sunmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Harde Werk, park uygulamalarında ahşap veya çelik yapılar üzerinde, uzman ve yenilikçi bakışı ile kaliteli hizmet sunmayı hedefler. Hizmet kalitesini artırmak amacıyla müşterinin isteklerini, uygulama sahasını ve hedef kitleyi analiz ederek sizlere en uygun eğlence ortamını sunar.

Harde  Werk tasarladığı yapılarda ham madde unsurunun önemini iyi analiz eder, tedarikçilerini ve aldığı ürünleri daima gözden geçirir.
Harde Werk, kullandığı tüm yapı elemanlarında faaliyet alanının standartlarını dikkate alarak hareket eder.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Harde Werk, atölye ve saha çalışmalarında çalışanın sağlığı ve işin sağlığı için iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği emniyet tedbirlerini öncelikli konu olarak benimsemektedir. 

İş sağlığı ve güvenliği ilgili kanun ve mevzuatlarına dikkat ederek çalışmalarını güven ortamında sürdürür. Çalışanları için uygun KKD’ynin teminini gerçekleştirir ve kullanımını sağlar.

Çalışan sağlığını dikkate alarak gerekli risk analizlerini yapar, acil durum planlarını belirler ve gerekliliğinde uygulamaya dönüştürür. 

İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve mevzuatlarını dikkate alarak üretimden başlayıp, teslimat ve devamındaki servis bakımlarına kadar tüm adımlarda işin güvenliğini sağlamayı amaçlar.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Harde Werk atölye ve saha çalışmalarında çevreye zarar veren etkenleri ortadan kaldırır. Atıklarını kontrol eder ve uygun ayrıştırma yöntemleri ile geri kazanımına katkı sağlar.
Harde Werk tüm tasarım çalışmalarında sahada bulunan doğal yapıların korunmasına öncelikli konu olarak belirler. 

Bu kapsamda tasarımlarını doğal yapıya göre kurgular ve tasarlar.
Çalışanlarının sağlığına dikkat ederek İş sağlığı ve kanununa bağlı ilgili çevre yönetmeliklerine riayet eder.

YÜKSEK İP PARKURU

DEV SALINCAK

ZİPLİNE

AĞ PARKURU

ALÇAK İP PARKURU

İNSAN SAPANI

TIRMANMA DUVARI

AĞ TRAMBOLİN